Söz söylerken güzel söylemek, kabalık yapmamak, karşısındakilerin halini gözetmek, dokunacak sözlerden ve tasavvurlardan sakınmak Müslüman'ın vazifesidir. Kur'an-ı Kerim yedi çeşit insanın peşinden gitmeyi ve onları dinlemeyi yasak etmiştir.


İslamda Güzel Söz Adabı Nedir ?

1- Doğruya ve yalana çok yemin eden.

2- Fikir ve düşüncesi düşük olan.

3- Şuna buna söven, la'net eden, daima kusur ve ayıp araştıran.

4- Bir yerde konuşulan şeyleri başkalarına taşıyan.

5- Cimri ve son derece sıkı olan ve insanları iyilikten çeviren.

6- Hakkı tanımayan ve mütecaviz olan.

7- Günaha dadanan, şerefsiz ve soysuz olan.