İlahi bir kitaba inananlar anlamına gelmektedir.

Ehl-i Kitap Ne Demek ?

Terim olarak Müslümanlar dışındaki kutsal kitap sahibi din mensupları için kullanılır. Mecusilik ve Sabilikten sadece isim olarak bahsedilmekte, bunlara ait bir kitabın olup olmadığı belirtilmektedir ancak Ebu Hanife ve Ahmet b. Hambel Sabiiliği ilk dönem Yahudilik ve Hıristiyanlığının bir mezhebi olarak görüp ehl-i kitap kapsamında müteaala etmişlerdir.