Ehl-i salat, Kabe’ye doğru yönelerek namaz kılmanın farz olduğuna inanan değişik mezheplere mensup Müslümanları ifade etmek maksadıyla kullanılan şemsiye bir tabirdir.

Ehl-i Salat Ne Demek ?

“Namaz kılanlar” anlamına gelen Ehl-i salat tabirini ilk kullanan Ebu’l Hasan el – Eşari’dir.