Genel olarak gerçeğe uygun inanç, hüküm ve düşünceleri benimseyenler anlamında kullanılan bir tabirdir ve bu tabir İslami literatürde genellikle Ehl-i Batıl’ın zıttı olarak kullanılmıştır.

Ehl-i Hak Nedir ? - Ehl-i Hak Ne Demek ?

Cürcani, Ehl-i Hak tabirini “ Allah katında doğru ve gerçek olan hususlara kesin delillerle bağlananlar yani Elh-i Sünnet vel Cemeaat olarak tanımlamıştır. Birçok mezhep mensubu tarafından kendi haklılıklarını belirtmek için bu tabir kullanılmıştır.

Bilindiği kadarıyla bu tabiri ilk kullanan kişi Şii alim Fazi b. Sazan en-Nisaburi olup, bununla Şii İmamiyye’nin haklılığını ortaya koymayı hedeflemiştir. Sünni bilginler arasında ise bu tabiri ilk kullanan Hasan el Eşari olmuştur.