Sözlük anlamı. Ehl-i Beyt “ev halkı, hane halkı” anlamına gelmektedir.

Ehl-i Beyt Kime Denir ?

Terim olarak ise Ehl-i Beyt, İslamın başlangıcından günümüze dek sadece Hz. Peygamberin ailesi ve soyu anlamında kullanılmıştır. Ehl-i Beyt’in sadece Hz. Peygamber, Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin’den ibaret olduğu şeklinde Şii inanç bulunmaktadır.

Ehl-i Beyt tabiri Kur’an’da üç ayette geçmektedir. Birisinde Hz. İbrahim’in, diğerinde Hz. Musa’nın sonuncusunda ise :” Ey Ehl-i Beyt Allah sizden kusuru gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.”şeklinde Hz. Muhammed’in hane halkını ifade etmektedir.

Bu kavramın kamsamı hakkında Şia ve Ehl-i Sünnet arasında tartışmalar olmuştur.