Millet(çoğulu “milel”) kelime olarak doğru bilinen ve takip edilen yol, din , inanç anlamlarına gelmektedir.

Mezhepler tarihinin bir terimi olarak Millet/Milel Allah’ın peygamberler vasıtasıyla insanlara inanmaları için gönderdiği kitaplı dinler anlamına gelmektedir ve “din” ile eş anlamlıdır.

Milel ise “farklı dinlere mensup olan, insanlar açısından dinler”demektir. (Şehristani Milel-Nihal’i, inanmadığı halde bir din ve inanç üzere olduğunu iddia eden kimseye verilen bir sıfat olarak tanımlar.) Eldeki verilerle göre “el milel ven-nihal “ adını taşıyan ilk eser Abdulkahir el bağdadi’ye aittir.

Milel ve Nihal başlıklı eserler, diğerlerinden farklı olarak yalnızca İslam fırkalarını değil aynı zamanda diğer dinleri ve bu dinlerin mezheplerini de incelemektedir. Şehristani’nin “el milel ven-nihal” adlı eseri klasik dönemde mezhepler tarihi yazıcılığının zirve eseri olarak kabul edilmektedir.