Kur'an ve Sünnet ışığında, aklı kullanarak, dini hukuki bir konuda hüküm ve bilgi geliştirme çabasına İctihad denir.

İctihad yapan din bilginine Müctehid denir.

İçtihat Örnekleri

Mesela şu hadis bu meseleye örnektir.

"Kameti duyduğunuz saman namaza gidiniz. Yolda sakin ve vakar ile yürüyün. Acele etmeyin, Yetiştiğiniz rekatları kılar, yetişemediğinizi tamamlarsınız." Aynı hadis Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde ise "yetişemediklerinizi kaza edersiniz. "

Bu ravilerden birisinin manayı esas alarak hadesteki kelimelerden birisini değiştirmesi imama sonradan yetişen kimsenin yetişemediği rekatları kılarken nasıl davranması gerektiği hususunda farklı hükümlerin verilmesine sebep olmuştur.

Peygamber efendimiz'in (sav) elindeki küçük bir yara açılır ve kanamaya başlar. Hz. Aişe validemiz de gelerek eliyle bu kanı siler. Peygamber efendimiz de bunun ardından kalkarak yeniden abdest alır.

Bundan dolayı da şafi mezhebi bu olayda, abdesti bozanın kadının dokunuşu olarak yorumlamıştır.

Buna delil şu ayet-ı kerimedir: "... yahut kadınlara dokunmuşsan..." (Nisa: 4/43)

Hanefi mezhebi ise yeniden abdest alma gerekçesini temas olarak değil kan akması olarak yorumlamıştır. Bu sebeple abdesti tekrar aldı demiştir.

Delili ise İbrahim et-Teymî'den, o da Hz. Aişe (r.a.)dan rivayet ediyor. Hz. Aişe demiştir ki: ''Şüphesiz ki Peygamber (a.s.) Efendimiz eşlerinden bazısını öptükten sonra abdest almadan namaz kılardı.

Hasan'ı Basri (R.a) söyle dedi: Müslümanlar yaralarından kan akmasına rağmen namaza devam ederlerdi.Buhari 1/52

Tavus,Muhammed bin Ali,Atâ (R.a) ve Hicaz Alimleri şöyle derlerdi: Kandan dolayı abdest bozulmaz. Buhari 1/52

Aişe (R.a.) şöyle dedi:''Kan damlaları hasırın üzerine düşse bile namaz kılabilirsin.

Enes Bin Mâlik hacamat olmuş (kan aldırmış) ve yeniden abdest almadan namaz kılmıştır.

Diğer taraftan Şâfiî ve Mâlikîler, az olsun çok olsun, vücuttan çıkacak kanın abdesti bozmayacağı görüşüne hükmetmişlerdir. Dayandıkları delil de Hz. Enes'in (r.a.) naklettiği şu hadis-i şeriftir: Resulullah kan aldırdı ve abdest almaksızın namaz kıldı. Kan aldırdığı yerleri yıkamanın dışında bir şey yapmadı. (Buhari)