Siyasi ayrışmalar islam tarihinde ilk olarak Museylemetül Kezzab isimli yalancı peygamber olarak ortaya çıkan Yadudi bir kişinin islam toplumuna ayrılık tohumları saçmasıyla ortaya çıkmıştır.

Peygamber efendimiz daha hayatta iken benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Benim ve ashabımın yolunu takip edenler kurtulacaktır hadisi şerifiyle ilerde olacak ayrışmalara hem ışık tutmuş hemde kurtuluşumuzun Ehli Sünnet vel Cemaat mezhebi olarak isimlendirdiğimiz Peygamberimiz ve Guzide Ashabının yolunu takip ederek olacağını bize bildirmiştir.


İslam tarihindeki mezhepleri şu şekilde gruplandırabiliriz.

1- İtikatta mezhep

Ehli Sünnet ve Cemaat Mezhebidir.

İtikatta mezhep tekdir.

İmamları İki tane olup

1.İmamı Maturidi

2.İmamı Eşari Hazretleridir.

Amelde Hanefi olanların itikattaki İmamımız İmamı Maturidi Şafii, Maliki ve Hanbeli olanların ise İmamı Eşari’dir.

Amelde hak mezhep ise 4’tür. Diğer hak olan Müçtehit İmamların mezhepleri günümüze kadar ulaşamamıştır.

1. Hanefi Mezhebi

2.Şafii Mezhebi

3.Maliki Mezhebi

4. Hanbeli Mezhebidir.

İtikadi olarak Ehli Sünnetin haricinde Harici, Mutezile Şia mezhepleri açığa çıkmıştır.