Varlığı zâtının gereği olan, var olmak için bir sebebe muhtaç olmayan, yokluğu düşünülemeyen varlık veya var olmaması ya da gerçekleşmemesi düşünülemeyen şey demektir.

Vacip Kelimesinin Anlamı Nedir ?

Yokluğu kabul etmemesi kendiliğinden ve zâtından dolayı olursa buna vâcib li-zâtihî (varlığı kendinden zorunlu) denir Allah’ın zâtı bunun örneğidir.

Varlığının zorunlu oluşu ve yokluğu kabul etmemesi başka bir şeyden dolayı olursa buna da vâcib li-gayrihî (varlığı başkası sebebiyle zorunlu) adı verilir , örneği, Allah’ın sıfatlarıdır.