Akıl, var oluş ve gerçekleşme ile ilgili olarak üç türlü hüküm verir.

Akli Hükümler Kaça Ayrılır ?

1. Vücûb (gereklilik ve zorunluluk), Allah’ın varlığı ,

2. İmkân (olabilirlik) bütünüyle âlemin ve insanın varlığı ,

3. İmtin⒠(imkânsızlık ) ikinci bir ilâhın varlığı .