İnsanların kendi aralarında ve diğer canlılarla (hattâ belki cansızlarla) olan ilişkilerini düzenleyen, terbiye kurallarını gösteren, nefsin eğitilmesine dayanan hükümlerdir Ahlâkî hükümlere kalbî ve vicdanî hükümler de denir.


Ahlaki Hükümler Nedir Neye Denir ?

Bu tip hükümlerle ahlâk ve tasavvuf ilmi meşgul olur.