Yükümlülerin (mükellefler) yerine getirecekleri pratik işler ve görevler demek olan amelî hükümler ikiye ayrılır:

Ameli Hükümler Nedir Neye Denir ?

İbadetler: İbadetler sırf Allah hakkıdır, artmaz, eksilmez. Zamanın ve örfün değişmesiyle değişikliğe uğramaz. İbadetlerin kaynağı; Kitap, sünnet ve bu ikisine dayanan icma ve kıyastır.

Muamelât: İnsanlar arasındaki, hukukî, beşerî ve sosyal ilişkileri düzenleyen hükümlerdir. Esasları Kur’an ve sünnette vardır .