İslâm’ın inanca ilişkin yönünü oluşturan ve amel (pratik ve uygulama) ile ilgili olmayan hükümlerine itikadî hükümler denir. Bu hükümler, özünde âmentüde ifade edilen altı esası kapsar .

İtikadi Hükümler Nelerdir ?

İtikadî Hükümlerin Özellikleri

- Kesinlik

- Açıklık

- Değişmezlik

- Bölünemezlik/Bütünlük

İtikadî hükümlerin kat‘î olması, yani kesin bilgi vermesi gerekir. (kat‘iyyet, kesinlik).

- Yine itikadî hükümlerin delil olabilmesi için ayetlerle mütevatir hadislerin ifade ettikleri anlam kesin olmalı, anlamı üzerinde fikir ayrılığı bulunmamalıdır (bedâhet, açıklık).

- İtikadî hükümler, zamana, yere, fert ve toplumlara göre değişmez, daima sabit kalırlar .

- İtikadî hükümler bir bütün olup bölünme kabul etmezler.