Dinî hükümler , ayet ve hadislerden çıkarılan hükümlerdir. Bu hükümler, ya Allah’ın varlığı gibi doğrudan aklın kavrayacağı bir hüküm olabilir veya namazın farz oluşu gibi bilinmesi sadece vahiy ve nassla dinin bildirmesine bağlı olabilir. Dinin getirdiği bu hükümler üç başlık altında incelenebilir Bunlar:


Dini Hükümler Nelerdir ?

- İtikadi

- Ameli

- Ahlaki hükümlerdir.