Dinde, akıllı ve erginlik çağına gelmiş insanların, yani mükelleflerin fiil ve davranışları ile ilgili farz, vâcip, sünnet, haram, mekruh gibi nitelemeler ortaya koyan dinî ve ilâhî hitaba hüküm adı verilir.


İslamda Hüküm Nedir ?

Hükümler dayandığı kaynak açısından “dinî hükümler” ve “aklî hükümler” olarak ikiye ayrılır .