“Melâike”, Arapça’da eski bir Sâmî (Ken’ânî) kelime olan mal’ak’ın mükesser cemîsi olup, haberci anlamına gelmektedir.

“Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve ahiret gü- nünü inkâr ederse şüphesiz derin bir sapıklığa düşmüştür. ” (Nisa suresi, 136. ayet.)

Meleklerin özelliklerini maddeler halinde gösteren tablo.

Meleklerin Özellikleri Tablosu