1- İnsan, akıllı ve düşünen bir varlıktır.

2- İnsan, irade ve sorumluluk sahibi bir varlıktır. (Cüz-i İrade)

3- İnsan, inanan bir varlıktır.

İnsanı Diğer Canlılardan Üstün Yapan Özellikleri


İsra suresi, 70. ayette:

“Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde taşıdık. Kendilerine güzel güzel rızıklar verdik. Yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan üstün kıldık.”