Çok uzun zaman önce yeryüzü yaratıldı. Gökyüzü çatı gibi yeryüzünün üzerine konuldu. Yerin ve göğün bir düzen içinde varlığını sürdürmesini sağlayan ilahî kurallar var edildi. Ardından yeryüzünde dağlar sıralandı, çeşitli yer şekilleri ile bezendi dünyamız. Irmaklar, denizler, ağaçlar, bitki ve hayvanlar yaratıldı. Kısaca canlı ve cansız tüm varlıklarla doldu dünya. Tüm bunlar yeryüzüne hükmedecek olan insanoğlunu bekliyordu. Onlar insan için var edilmişti. Böylesi bir başlangıçla oldu insanoğlunun yaratılışı.


İslama Göre İnsanın Yaratılışı Kısaca

İnsanlar yeryüzünün ilk sakinleri olan Hz. Âdem ve eşi Hz. Havva’dan çoğaldılar. Allah’ın insanoğlunu yaratma işi o zamandan günümüze devam etti ve hâlâ da devam etmektedir. Hucurât suresi, 13. Ayet bu konuyu şöyle izah eder: “Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir kadından yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, ondan en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır.”