1. Evre: Yaratılışın ilk evresi, yoktan var etme aşamasıdır. Bu da Allah’ın tek bir “Ol” demesiyle olur.

2. Evre: Kur’an-ı Kerim’de “nutfe” adı verilen bu madde, insanın anne karnındaki ilk hâline verilen isimdir.

İnsanın Yaratılış Evreleri Sırasıyla

3. Evre: Bu evreye Kur’an-ı Kerim’de “alaka” evresi denilir. Bilimsel bir ifadeyle “embriyo” dönemi denilen bu dönemden sonra insanoğlu anne karnında şekillenmeye başlar. Organları oluşturan uzantılar yavaş yavaş ortaya çıkıp kemik ve kıkırdak dokular belirmeye başlar.

İnsanın Yaratılış Evreleri Sırasıyla 1


4. Evre: Son olarak et ve derinin oluşmasıyla Allah tarafından ruh verilen varlık artık dünyaya geleceği günü beklemektedir.