Mükellef : Ergenlik çağına gelen akıllı insanlara mükellef denir .

Efali Mükellef : Dinen mükellef/yükümlü olanların davranışları.

Efali Mükellef Nedir ?- Efali Mükellef ve İlgili Kavramlar

Farz: Allah'ın kesin istekleri.

Vacip :Allah'ın kesin olmayan istekler

Sünnet: Peygamberimizin yaptıkları.

Sünneti Müekked : Peygamberimizin sürekli yaptıkları .

Sünneti Gayri Müekked :Peygamberimizin ara ara yaptıkları.

Haram: Allah'ın kesin yasakları .

Mekruh: Allah'ın kesin olmayan yasaklar.

Tahrimen Mekruh: Harama yakın mekruh .

Tenzihen Mekruh: Helala yakın mekruh .

Mubah: Yapılması sevap ve günah olmayan şeyler.