"Kovulmuş şeytanın kötülüklerinden Allah'a sığınırım''

Bizleri kötülüklere yönlendiren etkenlerden biri de şeytandır. O nedenle Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'dı şeytanın kötülükleri konusunda da bizlere uyarılarda bulunur. Yüce kitabımız Kur'an'da şeytanın kötülüğünden korunmamıza yönelik birçok öğüt bulunur. Örneğin, bunların birinde şöyle buyrulur: "Ey iman edenler! Şeytanın adımlarını takip etmeyin, Kim şeytanın adımlarını takip ederse muhakkak o, edepsizliği (yüz kızartıcı suçları) ve kötülüğü emreder..."5

Bakara suresinde ise şu ifadeler ye alır: "Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin, şeytanın peşini düşmeyin, zira şeyten sizin apaçık bir düşmanınızdır. O size ancak kötülüğü, çirkini ve Alla! hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder," Böylece şeytana uymamamız, onun peşini düşmememiz öğütlenir.

Rabb'imiz bizlere, şeytanın dostları olmamayı öğütler, Nitekim bu konuyla ilgili olarak İsrâ suresinde, "Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver, Gereksiz yere de saçıp savurma, zira böylesine saçıp savuranlar şeytanın dostlarıdır..."' buyruk Böylece Yüce Allah savurganlıktan kaçınmamızı ister. Savurganlık edenlerin şeytanın dostu olacağı konusunda bizleri açıkça uyarır.


Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kuran'ın Öğütleri
Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kuran'ın Öğütleri
Şeytanın Kötülüğünden Korunma Konusunda Kuran'ın Öğütleri"Şüphesiz ki iman edip de yalnız Rablerine güvenenler üzerinde şeytanın hiçbir etkisi yoktur. Onun gücü sadece kendisini dost edinenler ve Allah'a ortak koşanlar üzerinde etkilidir." Nahl suresi, 99,100. ayetler. Ayrıca bk. Nisa suresi, 76. ayet.