“Sağlıklı olmak bir dünya mala sahip olmaktan daha hayırlıdır. Sağlıklı ve huzurlu olmak Allah’ın verdiği bir nimettir.” (İbn Mace, Ticarat, 1.)

Sağlığın Önemi

“Allah’tan mağfiret ve sağlık dileyin. Çünkü bir kimseye imandan sonra sağlıktan daha hayırlı bir şey verilmemiştir.” Ahmet bin Hanbel, Müsned, C 1, s. 3.

Hastaya karşı nasıl muamele edilmeli?

“Hastanın yanına girince ona sağlık ve uzun ömür temennisinde bulunarak onu rahatlatın. Böyle yapmak onun gönlünü hoş eder.” Tirmizi, Tıb, 35

Akıl, beden ve ruh sağlığı, Allah’ın bize verdiği bir emanettir.

“İki nimet vardır ki insanların çoğu bunlardan habersizdir. Bunlar sağlık ve boş vakittir.” Buhari, Rikak, 1.

“İnsanın duaları içinde Allah’ın en sevdiği şey, sağlıklı olma isteğidir.” Tirmizi, Daavat, 85, 102; İbn Mace, Dua, 5

Rufeyde adlı bir kadın sahabenin bir sağlık çadırı vardı.

Peygamberimizle birlikte savaşlara katılan Ümmü Atiyye de yaralıların tedavisiyle meşgul olurdu.

Ümmü Umere savaşlara giderken yanında mutlaka bir ilk yardım çantası bulundururdu.
İslamda Sağlık ve Önemi


Sağlığı Korumak

...İhtiyarlık gelmeden önce gençliğin,

…hastalık gelmeden evvel sağlığın,

…fakirlik gelmeden evvel zenginliğin,

…meşguliyet gelmeden önce boş vaktin

…ölüm gelmeden önce de hayatın kıymetini biliniz. Hâkim, Müstedrek, Rikak, 3; Nesai, Mevaiz, 5.

“Temizlik imandandır.”

İnsanın dış dünyadaki nesnelere en çok temas eden uzvu elleridir. Bundan dolayı ellere mikropların bulaşma ihtimali yüksektir. Peygamberimiz bu nedenle sabahleyin uykudan kalkınca el ve yüz yıkamayı, yemeklerden önce ve sonra elleri yıkamayı tavsiye ederdi. Ayrıca günde birkaç kez diş temizliği yapmayı öğütlerdi. Vücudun temiz ve sağlıklı olması için tırnakları kesmeyi, küçük ve büyük abdestten sonra temizlenmeyi, kasık ve koltukaltı temizliği yapmayı, ağız ve burnu temiz tutmayı da gerekli görürdü.

“Dişlerinizi temizleyiniz. Zira diş fırçalamak ağzı temizler, Hakkın rızasını kazandırır. Cebrail her gelişinde bana ağız ve diş temizliğini tavsiye ederdi. Hatta bana ve ümmetime misvak kullanmanın farz olmasından korktum. Eğer ümmetime zahmet vermesinden çekinmeseydim bunu onlara farz kılardım...” (Nesai, Taharet, 5.)

Hz. Peygamber (s.a.v.) diş temizliğini ısrarla tavsiye eder ve gündüz, sabah uykudan uyanınca ve abdest almadan önce misvak kullanarak dişlerini temizlerdi. (Buhari, Cuma, 8; Müslim, Taharet. 43-44.)

Sağlığı korumanın yolları nelerdir?

Peygamberimiz (s.a.v.); yürüyüş, koşuculuk, güreş, okçuluk, atıcılık, binicilik ve yüzme gibi spor dallarını teşvik etmiştir.

Karantina

"Bir yerde bulaşıcı hastalık görürseniz, oraya girmeyiniz. Bulaşıcı hastalık bulunan bir yerdeyseniz oradan da çıkmayınız.” (Buhari, Tıb, 30.)

“Hoş karşılanmayan iki şeyden sakının!” Sahabeler, "O iki şey nedir?” diye sorunca Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: “İnsanların yollarını ve gölgelendikleri yerleri kirletmektir.”

“Hiç kimse midesinden daha tehlikeli bir kap dolduramamıştır. Oysa insana kendisini ayakta tutacak kadar yemesi yeter. Kişi, yiyeceği zaman midesinin üçte birini yemeğe, üçte birini içeceğe ve üçte birini de nefes alıp vermeye ayırmalıdır.” Tirmizi, Zühd, 47

Peygamber Efendimiz sağlığa faydalı olduğu için aşağıdaki davranışları tavsiye etmiştir:

Kan vermek (Müslim, Selam 71.)

Bal yemek (Buhari, Tıb. 3.)

Çörek otu yemek (Buhari, Tıb. 7.)

Tedavi Olmak

Tedavi olun. Çünkü Allah, ihtiyarlık hariç her hastalık için mutlaka bir çare yaratmıştır.

Peygamberimiz hastalandığımız zaman işinin ehli olan doktorlara başvurmamızı tavsiye eder.

Allah Resulü (s.a.v.), sahabelerden Hz. Sa’d (r.a.), hasta olduğu zaman onu ziyarete gitmişti. Onun durumunu görünce yanındakilere, “Taifli Haris bin Kelede’yi çağırın. Çünkü o tıp konusunda bilgili bir doktordur.” Ebu Davut, Tıb, 12.

“Eğer sen hastalığı kesinlikle iyileştiren bir ilacı bulmuşsan Allah’ın takdir ve emriyle hasta iyileşir.” Ahmet bin Hanbel, Müsned, C 5, s. 371.

“Allah’ım! Ey bütün insanların Rabb’i! Hastalığı gider, şifa ver. Şifa veren sensin. Senin vereceğin şifadan başka şifa yoktur. Öyle bir şifa ver ki hastalıktan eser kalmasın.” Buhari, Tıb, 38

Hastalıklara Sabretme

“Müminin durumu gıpta ve hayranlığa değer. Çünkü onun her hâli kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece müminde vardır. Sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olsa sabreder, bu da onun için hayır olur.” (Müslim, Zühd, 64.)

Hz. Peygamber (s.a.v.) ateşli hastalığa yakalanan bir sahabeyi ziyarete gitmişti. Ona dua ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ardından da hâlini hatırını sordu. Sahabe, “...Allah bu hastalığı bildiği gibi yapsın.” diye beddua edince Peygamberimiz şöyle buyurdu: “Öyle konuşma!

“Şüphesiz hastalık, körüğün demirin pasını giderdiği gibi âdemoğlunun hatalarını giderir.

“Allah’ım! Yaşamak benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Ölüm benim için hayırlı ise canımı al.”