-Cinler, melekler gibi gözle görülmeyen varlıklardır.

-Cinler, ateşten yaratılmışlardır.

-Cinler, insanlar gibi yer ve içerler.

-Cinlerin cinsiyetleri vardır.

-Cinler, insanlar gibi iradeli varlıklardır.

-Cinlere de peygamberler gönderilmiştir.

-Cinler, Peygamberimiz’den Kur’ân dinlemişlerdir.

-Cinlerin de inanan ve inanmayanları vardır.

-Cinlerin Müslüman olanları cennetlik, kâfir olanları cehennemliktir.

-Cinler, gaybı bilemezler.

-Cinler çeşitli şekillere girip zor işleri yapabilirler.