1. Cinler ateşten yaratılmış varlıklardır.

2. Cinler gözle görülmezler.

3. Cinler hızlı hareket edebilen varlıklardır.

4. Cinler irade sahibi varlıklardır.

5. Cinler de İnsanlar gibi Allah’a inanmakla, dini emirleri yerine getirmekle yükümlüdürler.