İbadetler Kötülüklerden Alıkoyar

"Sana vahyedilen Kitab'ı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar..."

"Oruç siper ve kalkandır. Sadaka, "suyun ateşi söndürmesi gibi" günahı öyle söndürür. Gece ortasında adamın namaz kılması da böyledir." (Hadisi Şerif)

İbadetler İnsana Neler Kazandırır ?İbadetler Sabrı ve Diğerkâmlığı Öğretir

"... Kendileri zaruret içinde bulunsalar bile onları kendilerine tercih ederler. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Bunların arkasından gelenler şöyle derler: Rabb'imiz! Bizi ve bizden önce gelip geçmiş imanlı kardeşlerimizi bağışla; kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Rabb'imiz! Şüphesiz ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin!" (Haşr 9-10)

İbadetler Sosyal Yardımlaşmayı Teşvik Eder

- İbadetler toplumda maddi, manevi ve ahlakî sorunların çözümüne yardımcı olduğu gibi sosyal ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlar.

- Özellikle zekât, sadaka, hac ve kurban gibi ibadetler sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın toplumda gelişmesinde ve yaygınlaşmasında önemli rol oynar.

İbadetler Kaynaşmaya Katkıda Bulunur

- İbadetler insanları Allah'a yakınlaştırdığı gibi insanları da birbirlerine yakınlaştırmaktadır.

- Oruç, zekât,sadaka, kurban gibi ibadetler bireyler arasındaki kaynaşmaya önemli katkıda bulunur.

- Ramazanda verilen iftar yemekleri dost ve akrabalar arasında kaynaşmayı ve daha da yakınlaşmayı sağlayacaktır.

- Varlıklı bir müminin ihtiyaç sahibi bir fakire verdiği zekât vesilesi ile maddi sıkıntıdan kurtulacak ve sevgi ve saygıya, dostluklara sebep olacaktır.

- Cemaat hâlinde yapılan ibadetler, insanla insan arasındaki bütün engelleri kaldırmakta, onları birbirlerine yaklaştırmakta, birlikteliği bir hayat tarzı olarak gerçekleştirmeye yöneltmektedir.