İbadetler İnsanın Yaratanı İle İlişkisini Güçlendirir

- İbadetler Allah'ın sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmaya vesile olur.

- Yaratıcının, insanın ibadetine ihtiyacı yoktur. İnsanın kendisinin ibadet etmeye ihtiyacı vardır.

- Yüce Allah, kul ile arasındaki ilişkinin kopmaması ve sürekliliği için Kur'an'da birçok ayette kendisine ibadet edilmesini emretmektedir.

- Örneğin: 'Namaz ve dua, kulun Yüce Yaratıcısı ile ilişki kurabileceği en iyi iletişim yoludur. “… Sadece sana ibadet ederiz ve sadece senden yardım dileriz!” (Fatiha 5)

İbadetlerin İnsandaki Sorumluluk ve Güven Duygusunun Gelişimine Olan Etkisi

İbadetler İnsanın İç Huzurunu Güçlendirir


- İbadet esnasında insanın iç dünyası aydınlanır.

- İbadet ruha ferahlık ve rahatlık verir. Kulun maneviyatı canlanır, huzur bulur.

- Düşünce yapısı, duyguları incelir ve yücelir.

- İbadetler insanları kurtuluşa götürür. "(Onlar) iman edenler ve gönülleri Allah'ın zikriyle sükûnete erenlerdir. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur." (Rad Suresi, 28. Ayet) “Ey iman edenler! Rükû edin; secdeye kapanın; Rabbinize ibadet edin; hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz.” (Hac 77)

İbadetler İnsanda Güven Duygusunu Geliştirir

- İnsan, pişmanlık duyduğu takdirde, günahlarının Allah tarafından affedileceğini bilir.

- Bu durum onda umut ışığı yakmakta ve güven duygusu uyandırmaktadır. Bu güven duygusu insana pozitif enerji kazandıracak ve hayata iyimser bakmasını sağlayacaktır.

- Hata yaptığında ümitsizliğe kapılmayacak tövbe ve af kapısının her zaman açık olduğunu unutmayacaktır.

İbadetler İnsanda Sorumluluk Bilincini Geliştirir

- İnsan ibadetler sayesinde sorumlu bir varlık olduğunun farkında olur.

- Allah’a, ailesine, topluma, kendisine, hayvanlara, çevresine vb. karşı sorumlulukları olduğunun bilincine ulaşır. " De ki; Âllah'a itaat edin! Peygambere itaat edin! Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki o peygamber; kendisine yükletilenden ve siz de kendinize yükletilenden sorumlusunuz" (en-Nûr, 24/54);