- Tüm dinlerde yukarıda ifade edilen ibadetler ortak ibadet olarak kabul edilmiştir.

- Özellikle İslam, Hıristiyanlık ve Yahudilikte bulunan bazı ibadetler şekil, uygulama ve amaç açısından ortak noktalar göstermektedir. Bu da bu dinlerin ilahi kaynaklı olduğunun bir göstergesidir.

- Tüm dinler mensubu olan bireylerin mutlu ve huzurlu olmalarını ister.

- Bu nedenle her din kendi mensuplarının mutlu ve huzurlu olmaları için çeşitli ibadet şekilleri geliştirmişlerdir.

Dinlerde İbadetlerin Ortak Yönleri Nedir ?


- Dinlere göre ibadet eden bir kişi yüceliğine inandığı tanrıyla iletişim kurmak, ona bağlılığını sunmak, ihtiyaçlarını arzetmek, ona teşekkür etmek, kullukta bulunmak, saygı göstermek ve buyruklarını yerine getirmek için ibadet eder.