-Yahudilikte ibadet, mabette yapılır.

- Bu mabet ise, Hz. Süleyman tarafından yaptırılan Kudüs’teki Süleyman Mabedi’dir (Bet Hamikdaş).

Yahudilik’te İbadet ve İbadet Yerleri

- 70 yılında bu mabet yıkılınca Tevrat’ta emredilen birçok ibadet, askıya alınmış, terkedilmiştir.

- Günümüzde ise günlük ibadetler, mabedi temsil ettiğine inanılan ve mabedin şubeleri konumundaki sinagoglarda yapılmaktadır.

-Toplu ibadet, sinagoglarda ergenlik çağına ulaşmış, en az on erkekle, din adamı hahamların nezaretinde yapılmaktadır.

- Sinagogların kutsallığı bulunmaktadır. Hiçbir şekilde içlerinde resim ve heykel bulunmaz.

- Yahudilere göre, resim ve heykelin olduğu yerde ibadet edilmez. o Sinagoga, temiz, uygun kıyafetlerle ve başlar örtülü bir şekilde girilir.

-Yahudi erkeleri ibadet ederken “Kipa” adını verdikleri şapkayı başlarına giyerler.

-Yahudi kadınları ise başlarını örterek sinagogda ibadetlerini yaparlar. o Belirli bir mimari özelliği olmayan sinagoglarda üç şey bulunur. Bunlar, Aron-Hakodeş (kutsal dolap)