- Hristiyanlığın ibadet yerleri katedral ve kiliselerdir.

- Hristiyanlığın başlangıçta bir ibadet yeri yoktu. Zulüm ve baskı nedeniyle ilk Hristiyanlar, ibadetlerini mağaralarda, kimsenin olmadığı yerlere genellikle çok az gruplarla gizlice yapıyorlardı.

- IV. Yüzyılda Hıristiyanlık, Romalılar tarafından kabul görmeye ve benimsenmeye başlayınca, ibadet yerleri inşa edilmeye başlandı.

- Kilise, küçük ve sade yapılı, katedral ise büyük ve ihtişamlı görünüme sahip ibadet yerleridir.

- Bu ibadet yerlerinin ana giriş kapısı doğu yönünde bulunmaktadır. Girişin tam karşısında vaftiz, günah itirafı ve nikâh gibi törenlerin yapıldığı mihrap ile vaaz kürsüsü bulunmaktadır.


Hristiyanlık’ta İbadet Yerleri
Katedral ve Kilise

- Cami ve sinagogların aksine kilise ve katedrallerde mihrap ve duvarlar Hz. İsa'nın ve azizlerin resim ve heykelleri ile süslenmiştir.