Melekler bütün varlıklarıyla Tanrı‟nın uşakları ve kullarıdır. Sürekli olarak göklerdeki Baba‟nın yüzünü seyreder (İncil, Matta 18:10), iyi ve kötü diye ikiye ayrılırlar (Matta, 25:41-42; 2. Petrus, 2:4; Vahiy, 12:7).


Hristiyanlıkta Melek İnancı Nasıldır ?


Cennette Tanrı‟ya isyan
etmeleri sonucu birçok melek (günaha) düşmüştür (Tevrat, Yeşaya 14:12; İncil, Luka, 10:18; 2. Petrus 2:4)

Hıristiyanlıkta baş melek , Mikail‟dir (İncil, Yahuda, 9). Cebrail, Allah‟ın buyruklarını, vahiylerini peygamberlere bildirir (Luka, 1:19). Aboddon denilen cehennem meleği ve tabiat olaylarını sevk ve idare eden melekler vardır (İncil, Vahiy, 7:1; 9:11).


Hıristiyanlığa göre gökte savaş çıktı. Mikail ve melekleri, ejderha ve onun meleklerine karşı savaştılar. Ejderha onları yenemedi. Şeytan ve iblis diye adlandırılan ve bütün dünyayı kandıran o büyük ejderha (yılan), melekleri ile birlikte yeryüzüne atıldılar.