Yahudi kutsal kitabında bilgi ve kudrette insandan daha üstün, bir olan Tanrı‟ya bağlı, bir kralın mahiyeti gibi O‟nun hizmetinde bulunan, mesajını insanlara iletme ve iradesini yerine getirmede elçilik görevi yapan varlıklardan bahsedilmektedir. Mihael (Mikail), Gabriel (Cebrail), Uriel ve Rafael (İsrafil) adlı dört büyük meleğe inandıkları gibi diğer meleklere de inanırlar.


Yahudilikte Melek İnancı Nasıldır ?

Yahudilikte melekler yer içer (Tevrat, Tekvin, 19:3), dört kanatları, dört yüzleri, el ve ayakları vardır (Hezekiel, 1:6-12, 23-25). Tanrı'nın oğullarıdır, dünyadaki kadınlarla evlenebilirler (Tekvin 6:2), bunlardan da devler olan Nefiller (Nephilim) doğar (Tekvin, 6:4). Metatron ise, Yahudi mitolojisinde yüksek dereceli bir melektir (Babil Talmudu’nda üç yerde geçer).