Uluhiyet (ilahlık, tanrılık) makamına yakın, arşı taşıyan ve onun çevresinde bulunan meleklere Mukarrabin denilir . Bunların görevleri sırf Allah‟a ibadet; O'nu tesbih, tenzih (kusurdan uzak görmek) ve takdis etmektir (kutsal saymaktır).


Arşı Taşıyan Meleklerin Adı Nedir ?