- Kültür,bireylerin tarih boyunca ortaya koydukları maddi ve manevi değerlerin bütününe denir.Bilgi, inanç,dil, tarih,sanat eserleri,örf ve adetler ile alışkanlıklar kültürü oluşturan önemli değerlerdendir.


Kuranı Kerimin Kültürümüzdeki Yeri ve Önemi

- Türklerin müslüman olmasıyla birlikte Kur’an’ı Kerim kültürümüzün en önemli kaynağı olmuştur.

- Kur’an hayatımızın her alanına etki etmiş farklı adetlerimizin oluşmasına katkıda bulunmuştur.

- Ramazanda yapılan yardım ve kurulan iftar sofraları

- Camilere asılan mahyalar(ışıklı ayet ve hadis metinleri)

- Yardımlaşma, zekat ve sadaka verme davranışları

- Yardımlaşma kurumları ve vakıfların oluşması

- Herkese samimi ve hoşgörülü davranma

- Yapılan camiler, mescitler, saraylar, kervansaraylar, hanlar, hamamlar vb yapılarda Kur’an ayetlerinden oluşan güzel yazı örneklerinin (hat yazısı) yazılması

- Kur’an’ın etkili olduğu hat, tezhip, ebru gibi el sanatları kültürümüzün en başarılı eserlerini oluşturmuştur.

- Düğünlerde, nişanlarda, sünnet merasimlerinde, asker uğurlamalarda, mezar ziyaretlerinde, cenaze törenlerinde Kur’an okunur.Yeni doğan bebeklerin kulağına ezan okunması vb. adetler İslam’dan kaynaklanan davranışlardır.