Allah, muhtaç olmadığı halde meleklere görev verir. Fakat melekler Allah‟a yardım değil, ibadet ederler. İnsanlar acizlikten dolayı görevli edinir. Allah‟ın ise hiçbir şekilde, hiç kimsenin yardımına ihtiyacı yoktur.


Melekler Allah'ın Yardımcıları mıdır ?

Allah, kâinatta hükmeden kudretinin icraatını (yapılan işleri) ilan etmek, onlar vasıtasıyla azametini bildirmek, şahit tutmak için de melekleri görevlendirir .

Kur'an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine
biz koruyacağız. (Hicr [15] 9).