Bazı ayetlerde, meleklerin özel görevleri veya peygamberlerle diyalogları sırasında çeşitli maddi suretlere bürünüp (temessül) insanlarla konuştukları haber verilmektedir.


Melekler Gözle Görülür mü?

Mesela Cebrail, peygamber olmadığı halde Hz. Meryem‟e insan suretinde görünür ve bir çocuğunun olacağını haber verir (Meryem [19] 17-19).


Fakat melekler, kıyamette görülecektir (Kur’an,
Furkan [25] 22; Nebe [78] 38).