Ölen her insana kabirde sual sormakla görevli iki melektir. Haklarında Kur’an’da bir bilgi bulunmayan bu meleklerden sadece hadislerde bahsedilmektedir. Bu hadislerden birisinde Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: “Ölü defnedildiğinde, ona gök gözlü simsiyah iki melek gelir. Bunlardan birine Münker, diğerine de Nekir denir.


Münker ve Nekir Meleklerinin Görevi Nedir ?

Ölüye: ‘Bu adam (Resûlullah) hakkında ne diyorsun?’ diye sorarlar. O da hayatta iken söylemekte olduğu: ‘O, Allah’ın kulu ve Resûlü’dür. Allah’tan başka ilah olmadığına, Muhammed’in onun kulu ve elçisi olduğuna şehadet ederim.’ sözlerini söyler. Melekler ‘Biz de bunu söylediğini biliyorduk zaten.’ derler. Sonra kabri yetmiş çarpı yetmiş zirâ (arşın) kadar genişletilir ve aydınlatılır. Sonra ona ‘Yat!’ denir. ‘Aileme dönüp onlara haber versem mi?’ diye sorar. Onlar da: ‘Akrabalarından en çok sevdiği kimseden başkası kendisini uyandırmayan güveyin uyuması gibi uyu!’ derler.

Böylece yattığı yerden, Cenab-ı Allah onu tekrar diriltinceye kadar uyur. Eğer münafık ise: “İnsanların söylediklerini duyup aynısını söylerdim, bilmiyorum.’ der. Melekler de, ‘Böyle söylediğini zaten biliyorduk.’ derler. Sonra yere, ‘Onu sıkıştır.’ denir. Yer onu sıkıştırır da kaburga kemikleri birbirine geçer. Allah onu yattığı bu yerden tekrar diriltinceye kadar kendisine azap edilir.”(Tirmizi cenaiz 70)