Kirâmen Kâtibîn: “Değerli yazıcılar” anlamına gelen Kiramen kâtibîn tabiri Kur’an’da bir yerde geçer.

Kiramen Katibin Meleklerinin Görevi Nedir ?

Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Halbuki üzerinizde muhakkak bekçiler, değerli yazıcılar vardır. Onlar yapmakta olduklarınızı bilirler.(İnfitar 10-12)

İnsanın sağında ve solunda bulunan bu meleklerin, onun bütün söz ve davranışlarını kaydettikleri Kur’an’da şöyle ifade edilir:

Kiramen Katibin Meleklerinin Görevi Nedir ? 1


Üstelik, biri insanın sağ tarafında, biri sol tarafında oturmuş iki alıcı melek de (onun yaptıklarını) alıp kaydetmektedir. İnsan hiçbir söz söylemez ki onun yanında (yaptıklarını) gözetleyen (ve kaydeden) hazır bir melek bulunmasın.

Hafaza melekleri olarak da adlandırılan bu melekler, insanı önünden ve ardından takip ederek Allah’ın emriyle onu korurlar.

Kiramen Katibin Meleklerinin Görevi Nedir ? 2

Hafaza melekleri olarak da adlandırılan bu melekler, insanı önünden ve ardından takip ederek Allah’ın emriyle onu korurlar.