Allah ile peygamberler arasında elçilik yapmakla görevli olan melektir. Kur’an’da kendisinden Cibrîl, Rûhu’l-kuds, erRûhu’l-emîn, Rûh ve Resûl (elçi) gibi isimlerle birçok yerde bahsedilir.22

Kur’an’a göre Cebrâil; değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, meleklerin kendisine itaat ettikleri güvenilir bir elçidir.23 Ayrıca Kur’an’da peygamberlerin24 ve müminlerin destekleyicisi olarak ifade edilen Cebrâil,25 “Ant olsun onu, Sidretü’l-müntehâ’nın yanında önceden bir defa daha görmüştü.” ayetinde haber verildiği gibi Peygamberimiz’e iki defa kendi asli suretinde, yani melek şekliyle görünmüştür.26 Bunun dışında çeşitli şekil ve suretlerde, bazen de insan kılığında görünmüştür.2

Hz. Cebrailin Görevi Nedir ?

Uyarıcılardan olasın diye onu güvenilir Ruh (Cebrail) senin kalbine apaçık Arapça bir dil ile indirmiştir.

Hz. Cebrailin Görevi Nedir ? 1


O (Kur'an), şüphesiz değerli, güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada (meleklerce) itaat edilen, güvenilir bir elçinin (Cebrail'in) getirdiği sözdür.

Hz. Cebrailin Görevi Nedir ? 2

Andolsun, Mûsâ'ya Kitabı (Tevrat'ı) verdik. Ondan sonra ardarda peygamberler gönderdik. Meryemoğlu İsa'ya mucizeler verdik. Onu Ruhu'l-Kudüs (Cebrail) ile destekledik. Size herhangi bir peygamber, hoşunuza gitmeyen bir şey getirdikçe, kibirlenip (onların) bir kısmını yalanlayıp bir kısmını da öldürmediniz mi?

Hz. Cebrailin Görevi Nedir ? 3

(Ey peygamber'in eşleri!) Eğer siz ikiniz Allah'a tövbe ederseniz, ne iyi. Çünkü kalpleriniz kaydı. Eğer Peygamber'e karşı birbirinize arka çıkarsanız bilin ki Allah onun yardımcısıdır, Cebrail de, salih mü'minler de. Bunlardan sonra melekler de ona arka çıkarlar.

Hz. Cebrailin Görevi Nedir ? 4

ki, o, Cebrail'i bir başka inişte daha (aslî suretiyle) görmüştü. Sidretü'l Müntehâ'nın yanında.

Andolsun o, Cebrâil'i apaçık ufukta gördü.