Kabe:

- Haccın sebebi, Namaz kıblemizdir.

- Allah’ın emri ile Hz. İbrahim ve oğlu İsmail tarafından yapılmıştır.

- Mescid’i haramın ortasında 13 m. 145 m2 olan taş bir binadır.

-Siyah örtüsü olan Kabe’nin her bir köşesi bir yönü gösterir.

-Kabe; Mekke'de ''Mescid-i Haram'' denilen caminin ortasında, yaklaşık 13 m. yüksekliğinde, 12 m eninde ve 11 m genişliğinde taştan yapılmış dört köşe bir binadır.

- Allah'a ibadet olunmak üzere yeryüzünde ilk yapılan binadır.

- Kabe, İslam’ dünyasının merkezi ve tevhit inancının bir sembolüdür.

- Bu sembol, bütün Müslüman’ların bir tek Allah'a ibadet ettiklerini ifade eder.

- Dünyanın her yerinde Müslümanların namaz kılarken Kabe'ye dönmeleri, onların yön birliğini de sağlar. Yön birliğine sahip olanlar, daha kolay anlaşır ve kaynaşırlar.

Hac İle İlgili Mekanlar Hakkında Bilgi


Safa ve Merve:

- Mekke'de Mescid-i Haram Camisinin doğusunda yaklaşık 350 m aralıklı iki tepedir.

- Güneydeki Safa, kuzeydeki ise Merve'dir. Sa'y, bu iki tepe arasında yapılır.

Arafat Dağı:

- Mekke'nin yaklaşık 25 km güney doğusunda bir bölgenin adıdır.

- Haccın farzlarından biri olan vakfe, burada yapılır.

Müzdelife ve Mina:

- Müzdelife, Mekke'de Arafat ile Mina arasında bir bölgenin adıdır.

- Müzdelife'de vakfe yapmak vaciptir.

- Mina, Müzdelife ile Mekke arasında bir bölgenin adıdır.

- Büyük, orta ve küçük cemreler buradadır.

- Şeytan taşlama burada yapılır.

- Hac ile ilgili kurbanlar da genellikle burada kesilir.

Hacer’ul-Esved :

- Cennetten geldiği söylenen ve tavafın başlangıç noktası olarak Kabe’nin köşesinde bulunan taşa verilen isimdir.

Mescid-i Nebevi – Ravza-i Mutahhara :

- Peygamberimizin Medine’ye hicretinden sonra yapılan mescide denir.

- Mübarek kabrine ise Ravza-i Mutahhara denir.

” Beni vefatımdan sonra ziyaret eden sağlığımda ziyaret etmiş gibidir.”

'' Kabrimi ziyaret eden şefaatimi hak eder. ''