- Kuran Arapça bir kitaptır.

- İlahi kitapların sonuncusudur.

- Vahiy yoluyla Hz. Muhammed(sav)’e indirilmiştir.

- Kuran evrensel bir kitap olup kıyamete kadar bakidir.

Kuran-ı Kerimin Temel Özellikleri Maddeler Halinde


-Kuran önceki kitapların tümünün mesajlarını içerir.

- Kuranın çağrısı tüm insanlığadır.

- Kuran insanlara yol göstermek ve aydınlatmak için indirilmiştir.

- Kuran indiği günden bu güne kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiştir.

- Kuran Hz. Muhammed(sav)’e verilmiş bir mucizedir.