- Allah(cc), ilk insan ilk peygamber Hz. Adem’den itibaren bütün peygamberlere vahiy göndermiştir.

- Allah insanların nasıl ibadet edeceklerini öğretmek için rehberlik yapacak peygamberler göndermiştir.

- Allah(cc) emir ve yasaklarını bildirmek için müjdeleyici ve uyarıcı peygamberlerle birlikte ilahi kitaplar da göndermiştir.

- Allah(cc)’ın peygamberlerine vahyettiği sözlerin yazıya geçirilmiş şekline İlahi/Semavi kitap denir.

- İlahi/Semavi kitaplar ,suhuf(sahifeler) ve Kitaplar olmak üzere ikiye ayrılır.

Vahiy Süreci Kısaca ( Kuran Öncesi Vahiy Metinleri )


KURAN ÖNCESİ VAHİY METİNLERİ

SAHİFELER

- 1. Hz. Adem (as)’a 10 sahife

- 2. Hz. İdris (as)’a 30 sahife

- 3. Hz. Şit (as)’a 50 sahife

- 4. Hz. İbrahim (as)’a 10 sahife verilmiştir.

KİTAPLAR

- 1. Hz. Davut (as)’a Zebur

- 2. Hz. Musa (as)’a Tevrat

- 3. Hz. İsa (as)’a İncil kitapları verilmiştir.