Kur'an-ı Kerim evrenseldir. Yani bütün insanlığa gönderilmiştir. İsteyen herkes müslüman olabilir. İslamiyet’e göre tüm insanlar eşittir. Üstünlük Allah (C.C.) sevgisi ve Allah (C.C.)’tan sakınma iledir. Dileyen herkes kelimeyi şehadet getirerek müslüman olabilir. Kuran’ı Kerim yaklaşık 23 sene (22 sene 2ay 22gün) de tedricen (parça parça)indirilmiştir.


Kur'an-ı Kerim Evrensel Bir Kitaptır Çünkü

Kur'an-ı Kerim diğer kutsal kitapların hükümlerini ortadan kaldırmıştır. Aslında kaldırılan bu hükümler insanlar tarafından değiştirilmiş olan hükümler ya da şartların değişmesiyle geçerliliğini kaybeden muamelatla ilgili hükümlerdir. İnançla ilgili hükümler Allah (C.C.) tarafından değiştirilmemiştir. Yani bütün ilahi dinler Allah (C.C.)’ın varlığını, birliğini ve diğer iman esaslarını emretmiştir.