a) Kur'an-ı Kerim binlerce hafız tarafından ezberlenmiştir. Kağıtta değişiklik yapılsa bile insanların hafızaları bunu tekrar düzeltebilirdi.

Kur'an-ı Kerim'in Değişmediğinin Kanıtı

b) Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz tarafından her sene Cebrail (a.s.)’e okurdu. Böylece Peygamberimiz (s.a.s.)’in yanılma riski ortadan kaldırılmıştır.

c) Peygamberimiz (s.a.s.) vahiyleri vahiy katiplerine yazdırırdı.

d) Kur'an-ı Kerim Hz. Ebubekir zamanında kitap haline getirildi, Hz. Osman zamanında da çoğaltıldı.

e) Kur'an-ı Kerim’in hiçbir ayeti bilime ters düşmez.

f) Allah (C.C.) Kur'an-ı Kerim’in değişmeyeceğine dair söz vermiştir.

g) Kur’an-ı Kerim’in haber verdiği bütün mucizeler gerçekleşmiştir.