Tefsir: Kur’an-ı Kerim’in İslâm bilginlerince detaylı bir şekilde yorumlanmasına denir.

Tefsir Meal ve Tercüme Nedir ?

Bazı tefsir kitapları: Hak Dini Kur’an Dili, Hadislerle Kur’an-ı Kerim Tefsiri, Fi Zilalil Kur’an, Tefhimul Kur’an, Kur’an Yolu, Safvetüt Tefasir….

Meâl: Kur’an-ı Kerim’in anlam olarak başka bir dile çevrilmesidir.

Tercüme: Kur’an-ı Kerim’in kelime kelime başka dillere çevrilmesidir.