Hz. Muhammed,aşırı hürmet ve sevgi ile kendisine secde etmek isteyen bir kimseye,şiddetli tepki göstererek izin vermemiştir.(Ebû Davud,“Nikâh”40;Tirmizî“ Rada”10);

Yine o,yanına giren bir zatın korkudan titrediğini görünce:“Sakin ol,ben kuru ekmek yiyen bir kadının oğluyum.”uyarısında bulunmuştur(İbn Mace“ Et’ıme”30).

İslam dini sevgi de dahil her türlü aşırılıktan uzak durmamız gerektiğini söylemektedir.

Sevgide Aşırıya Gitmek Doğru mu ?İslam Kolaylık Ve Aşırılıklardan Uzaktır.

Allah kullarına gücünün yetmeyeceğiyle zorluk yaratmayacağını şu ayet mealinden rahatlık ile anlıyoruz. Bakara suresi 286. Ayet : “Allah her şahsı, ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar...”

Peygamber efendimiz (S.A.) şöyle buyurdu: ‘’Bu din kolaylıktır. Kimse (aşırı gayretle) dini geçmeye çalışmasın (güç yetiremeyeceği işleri yapmaya kalkışmasın)...’’

Peygamberimiz(S.A.) şöyle buyurdu: ”Yolculukta oruç tutmak iyi Müslüman olmak demek değildir. Allah’ın sizin için tanıdığı kolaylık ruhsatını kabul edin ve yolculukta oruç tutmayın.”