ROŞ - HAŞANA (YILBAŞI)

Eylül-ekim aylarında başlar, iki gün kutlanır.

Yahudi takvimine göre dinî yılbaşıdır. Bir yıllık kader bu yılbaşında belirlenir.

YOM KİPUR, (KEFFARET GÜNÜ)

Roş-Haşana’nın ikinci gününden itibaren on gün sürer.

İnsan kaderinin mühürlendiği kefaret günleridir.

DİNİ BAYRAMLARI

FISIH

Mart-nisan ayları arasında sekiz gün sürer. Bu bayramın özelliği, bayram süresince mayalı yiyecek yenmemesidir.

Yahudilerin Mısır’dan çıkışları anısına kutlanan bir hac bayramıdır.

ŞAVUOT

Tevrat’ın Tanrı tarafından Yahudilere verilişini kutlama bayramıdır.

Haftalar Bayramı olarak da bilinen Şavuot, haziran-temmuz aylarında kutlanır.

SUKKOT

Eğlence yönü ağırlıklı bir bayramdır. Evlerinin bahçesine bir çadır kurarlar ve onu süslerler. Çadırlarda millî oyunlar oynarlar.

Yahudilerin Mısır’dan çıktıktan sonra kırk yıl çölde dolaşmaları anısına yapılan bir bayram olup sekiz gündür.