Oruç nefsi alçaltma vasıtası olarak kabul edilir. Farklı amaç ve niyetlerle tutulanı oruçlar vardır. Bu oruçların en önemlileri şunlardır;

1-YOM KİPPUR ORUCU (Tövbe ve Kefaret Günü)

Tişri ayinin onuncu gününde tutulan kefaret orucudur. Bir yıl içinde yapılan hata ve günahların affedildiğine inanılan bu günlerde tutulan oruç, bir önceki gün güneşin batmasıyla başlar ve yirmi beş saat sürer.

Bu süre içerisinde yiyecek, içecek ve cinsellikten tamamen uzak durulur. Yıkanmak, temizlik yapmak, deri giysi ve ayakkabı giymek o gün haramdır.

2 - TEŞABEAV ORUCU

Kudüs’teki Süleyman Mabedi’nin iki defa yıkılması anısına ab (ağustos ) ayının dokuzunda tutulur ve Yom Kippur orucunun kurallarına uyulur. Sabahın ilk ışıkları ile başlar ve güneşin batışına kadar devam eder.

3 – BUNLARIN DIŞINDAKİ ORUÇLAR

Yahudilikte bu oruçlardan başka, çeşitli amaçlarla tutulan oruçlar da vardır. Mesela, Yahudi ay takvimine göre 17 Temmuz’da Kudüs’ün Babillilerin eline geçişinden dolayı bir gün oruç tutulur.