Düzenli günlük ibadetlerin ibadethanelerin bulunduğuna dair açık bilgi yoktur. Eski Türklerde ecdat mağaraları, mukaddes dağlar, yersular, hakanın otağı, obalar, abidevi mezarlar, ev veya Türk çadırı önemli dinî merasimlerin yapıldığı mekânlar olmuştur.


Eski Türk Dini İnançları Kısaca

Baş açık, yüz ve eller göğe doğru dönük Tanrı’ya dua edilirdi. Tanrı’ya tapınma, doğuya yönelerek ve diz çökülerek yapılırdı.