İbadet tek tanrıya yapılır. Bu dine inanan kişi, mabede girmeden önce ellerini ve ayaklarını yıkar. Mabede girerken ayakkabılarını çıkarır ve günahlarının bağışlanmasını diler. Mabette rahip aracılığıyla kutsal ateşin külleri alınır.


Zerdüştlük Dini Nedir Kısaca

Kutsal metinlerden bazı parçalar okunarak dua edilir ve ateşe sırt çevrilmeden geriye doğru gidilerek kapıdan çıkılır. Rahipler, Tanrı'nın azametini temsil eden mabetteki ateşin devamlı yanmasını sağlar. Kutsal kitap Avesta'dan bazı kısımları okur.