Yahudilikte Kudüs’e dönülerek ayakta yapılan ibadette (amida) kıyama benzer bir duruş ve rükûya yakın bir hareket olmakla beraber İslam’daki namazın yerini tutmaz.

Yahudilikte ibadet ferdi olarak veya cemaatle yapılır. Ferdi ibadetler evde toplu ibadetler ise sinagoglarda yapılır. Sinagogda yapılan toplu ibadet, on iki yaşını geçmiş en az on kişi ile yapılır. Kadınlar erkeklerden ayrı bir mekânda başları örtülü olarak sadece ibadeti izlerler.

Yahudilikte ibadet dili İbranicedir. İbadetin özünü ise Tevrat tomarlarının açılıp okunması oluşturur.

İbadetlerden önce temizlenme vardır. Yahudilerde evler adeta mabet gibidir. Evde, “mezuza” denilen bir silindir içine rulo hâlinde konulmuş Tevrat metinleri bulunur.

Yahudilikte İbadet Şekilleri- Yahudiler İbadetlerini Nasıl Yaparlar?Haftalık şabat ayini evde de yapılabilir. İbadet esnasında baba ve çocuklar annenin etrafında toplanırlar. Baba eline bir fincan özel bir içecek alır ve hayır dua yaptıktan sonra herkese birer yudum içirir. İbadetten sonra dua yemekle son bulur.

Yahudilikte ibadet ferdi olarak veya cemaatle yapılır. Ferdi ibadetler evde toplu ibadetler ise sinagoglarda yapılır. Sinagogda yapılan toplu ibadet, on iki yaşını geçmiş en az on kişi ile yapılır. Kadınlar erkeklerden ayrı bir mekânda başları örtülü olarak sadece ibadeti izlerler.

Yahudilikte ibadet dili İbranicedir. İbadetin özünü ise Tevrat tomarlarının açılıp okunması oluşturur.

YAHUDİLİKTE İBADETLER

GÜNLÜK İBADETLER

SABAH

ÖĞLE

AKŞAM

HAFTALIK İBADET

ŞABAT

YILLIK İBADET

YOM KİPPUR


YAHUDİLERİN İBADETLERİNDE KULLANDIĞI ARAÇLAR

SİDDUR; Dua kitabıdır.

TEFİLİN; İçinde Tevrat’tan ayetlerin yer aldığı iki kutucuk ve deri kayıştan oluşur.

TALLİT; kenarları saçaklı üzerinde Tevrat’tan ayetlerin yer aldığı bir şaldır.

ŞOFAR; Önemli günlerde kullanılan boynuzdan yapılmış bir nefesli çalgıdır.